Divendres, 17 De Agost De 2018
Homenatge a la Vellesa, 6
Bellpuig - 25250
Telèfon: 973 32 04 08 
Fax: 973 32 10 87

Agenda 21

08/06/2010

ESTAT ACTUAL DE L’AGENDA 21 DE BELLPUIG


L’Agenda 21 és una eina de planificació estratègica de desenvolupament local, que abraça els tres eixos sobre els quals gira el Desenvolupament Sostenible: l’econòmic, l’ambiental i el social. Té el seu origen a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), i a nivell local europeu, l’any 1994 es va aprovar la Carta d’Aalborg o carta de ciutats i viles cap a la sostenibilitat, que suposa el compromís dels ens locals per a realitzar l’Agenda 21. L’Ajuntament de Bellpuig hi està adherit.
L’Agenda 21 de Bellpuig ha estat impulsada per l’Ajuntament de Bellpuig, i ha comptat amb el finançament del Departament de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i la col•laboració de la Diputació de Lleida. Per la seva part, el CEDRICAT ha coordinat i elaborat el projecte.
L’elaboració de l’Agenda 21 de Bellpuig es va iniciar el juny de l’any 2009 i ha comptat amb una remarcable implicació de la ciutadania de Bellpuig en tot el procés, en el qual  han pres part unes 120 persones, corresponents als següents perfils: sector educatiu, sector agrari i ramader, teixit associatiu (esports, comerç, joves, cultura, dones, immigrants, etc), teixit empresarial, representats tècnics, ciutadania a títol individual.
El projecte conté un recull de dades tècniques del municipi (Síntesi de Dades) i una diagnosi elaborada a partir de les aportacions que van prendre part en  la primera fase del procés participatiu, ja sigui a través d’una entrevista o en un grup de discussió (Diagnosi Ambiental Participativa).
Els últims documents del projecte són el Pla d’Acció Ambiental i el Pla de Seguiment. El Pla d’Acció Ambiental recull una seixantena d’accions a curt i mitjà termini, agrupades en nou línies estratègiques que persegueixen objectius de desenvolupament ambiental, econòmic i social. És fruit de la Síntesi de Dades , la Diagnosi Ambiental Participativa i els Tallers de Propostes. Entre les actuacions programades hi ha 15 accions de coordinació entre agents, 16 plans, projectes i/o estudis, 8 accions sobre el territori, 7 campanyes, 7 accions vinculades a serveis, 4 instruments legislatius i normatius i 3 accions de l’administració. El Pla de Seguiment té com a objectiu avaluar l’efectivitat de les actuacions planificades en el Pla d’Acció Ambiental i s’estructura en un sistema d’indicadors ambientals.
El procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Bellpuig ha finalitzat, i ara l’Ajuntament ja disposa de l’eina de planificació que ha de servir per a avançar en el desenvolupament sostenible del municipi de Bellpuig.
Tot seguit es pot consultar i descarregar la documentació elaborada durant tot el procés:

- Gràfic del Projecte

- Tríptic informatiu del projecte
- Butlleta d’opinió
- Presentació inici procés participatiu
- Document de la Síntesi de Dades
- Presentació pública de la Diagnosi Ambiental Participativa
- Document complert de la Diagnosi Ambiental Participativa
- Document complert informe Taller de Propostes
- Presentació pública del Pla d'Acció Ambiental i del Pla de Seguiment

- Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21
- Pla de Seguiment de l'Agenda 21


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web